Co je klimatická třída a čím je pro mně důležitá?

Všechny chladničky a mrazničky jsou označeny klimatickou třídou. Toto naleznete na každém výrobním štítku.

  • SN: +10 – +32 °C
  • N: +16 – +32 °C
  • ST: +18 – +38 °C
  • T: +18 – +43 °C

Je to rozsah teplot, ve kterém výrobce garantuje správnou funkčnost výrobku. Někdy je to i různá kombinace písmen jako například N-ST což namená, že spotřebič by měl být umístěn v prostředí, kdy okolní teplota neklesne pod +16°c a nepřesáhne 38°C.

Jako příklad uvedeme extrémní odchylku od klimatické třídy:

Kombinovaná lednice s označením ST a nastavenou vnitřní teplotou chlazení na 8°C bude v prostředí, kde je okolní teplota 6°C . Čidlo termostatu se dotýká těla lednice, které bude chladné. Teplota těla lednice bude nižší, něž teplota, při které dává termostat signál kompresoru, že by měl spustit a začít chladit. V lednici to není až takový problém, ale co mrazák? Čidla termostatů jsou umístěny v části chlaničky které “ je zima“ a nemá tak důvod začít opět chladit. Teplota v mrazáku ale začne pomalu stoupat a může dojít ke zkažení potravin. Pokud stejná lednice bude naopak vystavena teplotám nad 38°C nastane opačný problém, lednice začne mrazit.

Publikováno v Rady