Processing of personal data - general consent

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784(dále jen „společnost EW“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
Společnost EW vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Behrad Seyed Mesgari, e-mailová adresa dpo@libielektro.cz, telefonní číslo +420 721 094 301

 1. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:
  a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí
  Společnost EW zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti EW), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.
  Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
  Zpracování osobních údajů společností EW je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti EW.
  Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
  • Firma Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784 jako zpracovatel
  • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
  • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
  • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti EW.
  Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.
  b. Prodej zboží mimo nabídky e-shopu
  Společnost EW zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.
  Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.
  c. Nezávazná objednávka zboží
  Společnost EW zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.
  Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:
  • Spolešnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.
  d Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně
  Společnost EW zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednaném zboží.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.
  Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:
  • Společnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784
  • kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.
  Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.
  f. Registrace a provoz e-shopu
  Společnost EW zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
  Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:
  • Společnost Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.
  g. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům
  Společnost EW zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek, pokud je zákazník členem EW extra klubu číslo EW extra klub karty, a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.
  Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:
  • Společnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784 případě e-mailové podpory,

  Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.
  i. Řešení stížností zákazníků
  Společnost EW zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
  Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:
  • Společnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784
  Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.
  j. Soutěže na Facebooku
  Společnost EW zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.
  Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.
  Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizace soutěže.
  k. Poskytování podpory přes Facebook
  V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost EW bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.
  Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností EW je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
  Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.
  l. Uplatňování nároků společnosti EW
  Společnost EW zpracovává pro účely nároků společnosti EW následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností EW, údaje uvedené v žalobě proti společnosti EW, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti EW.
  Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti EW. Oprávněným zájmem společnosti EW je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti EW.
  Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
  • Společnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784 jako zpracovatel a
  • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti EW uplatňované nároky, nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.
  m. Plnění zákonných povinností společnosti EW
  Společnost EW zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti EW.
  Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k plnění zákonných povinností společností EW.
  Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
  • Společnost Líbi Elektro s.r.o se sídlem Na Folimance 2155/15 , zapsaná C 311854 vedená u Městského soudu v Praze IČO : 08029784 jako zpracovatel a
  • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.
  Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.
 2. Práva subjektu údajů
  Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
  Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti EW:
  a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
  b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
  c) telefonicky na výše uvedeném čísle.
 3. Příslušné právní předpisy
  Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.