Advice

What is climate class and what is important to me?

All refrigerators and freezers are marked with climate class. You will find this on each nameplate.

  • SN: +10 - + 32 ° C
  • N: +16 - + 32 ° C
  • ST: + 18 - + 38 ° C
  • T: + 18 - + 43 ° C

This is the temperature range in which the manufacturer guarantees the correct functionality of the product. Sometimes it is a different combination of letters such as N-ST, which means that the appliance should be placed in an environment where the ambient temperature does not fall below + 16 ° C and does not exceed 38 ° C.

An example is the extreme deviation from the climate class:

Kombinovaná lednice s označením ST a nastavenou vnitřní teplotou chlazení na 8°C bude v prostředí, kde je okolní teplota 6°C . Čidlo termostatu se dotýká těla lednice, které bude chladné. Teplota těla lednice bude nižší, něž teplota, při které dává termostat signál kompresoru, že by měl spustit a začít chladit. V lednici to není až takový problém, ale co mrazák? Čidla termostatů jsou umístěny v části chlaničky které ” je zima” a nemá tak důvod začít opět chladit. Teplota v mrazáku ale začne pomalu stoupat a může dojít ke zkažení potravin. Pokud stejná lednice bude naopak vystavena teplotám nad 38°C nastane opačný problém, lednice začne mrazit.

Related posts